Comphiss Teknik, adress: Hyvelgatan 8, 621 41 Visby, Tel: 0498-271070. Installation och underhåll av hissar, lyftdon, kompressorer, portar och motorer

Kompressorer.

Auktoriserad servicepartner till Atlas Copco Compressor.
Försäljning, service och reservdelar för:

  • Skruvkompressorer
  • Transportabla kompressorer
  • Kolvkompressorer
  • Eget lager av filter och reservdelar.
  • Behållare, filter, torkar och energiåtervinning
  • Vi utför kapacitetsmätningar i Er kompressoranläggning med energikalkyl.

  • Luftkvalitetsmätning, mätning av daggpunkt, oljeinnehåll etc.
  • Riskbedömning av trykluftsanläggningar enligt arbetsmiljöverkets krav AFS 2002:1.


Exempel på kunder: Nimbus Produktion, Trelleborg Sigma, Ryftes Grönsaker, Zion lack, Svensk Bilprovning, Visby Bilcity, Gotlands förenade tryckerier och Swedish Meat.
För mer information kontakta:
Staffan Rohnström

mobil: 070-564 65 46

Länk: kompressorerLänk: elmotorerLänk: hissarLänk: startsida

Länk: produktion Fohlin Media